ĐỊA CHỈ TRANG WEBSITE PORTAL CỦA CÁC TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ TRANG WEBSITE PORTAL CỦA CÁC TRƯỜNG

Tài liệu đính kèm: Tải về

ĐỊA CHỈ TRANG WEBSITE PORTAL CỦA CÁC TRƯỜNG:

STTTên trườngTrang Webportal
1MG TT Rạch Gốcmgrachgoc.ngochien.edu.vn
2TH 1 TT Rạch Gốcth1rachgoc.ngochien.edu.vn
3TH 2 TT Rạch Gốcth2rachgoc.ngochien.edu.vn
4THCS Bông Văn Dĩathcsbongvandia.ngochien.edu.vn
5MG Tam Giang Tâymgtamgiangtay.ngochien.edu.vn
6TH 1 Tam Giang Tâyth1tamgiangtay.ngochien.edu.vn
7TH 2 Tam Giang Tâyth2tamgiangtay.ngochien.edu.vn
8TH 3 Tam Giang Tâyth3tamgiangtay.ngochien.edu.vn
9THCS Tam Giang Tâythcstamgiangtay.ngochien.edu.vn
10MG Tân Ân Tâymgtanantay.ngochien.edu.vn
11TH 1 Tân Ân Tâyth1tanantay.ngochien.edu.vn
12TH 3 Tân Ân Tâyth3tanantay.ngochien.edu.vn
13THCS Tân Ân Tâythcstanantay.ngochien.edu.vn
14MG Tân Ânmgtanan.ngochien.edu.vn
15TH Tân Ânthtanan.ngochien.edu.vn
16MG Viên An Đôngmgvienandong.ngochien.edu.vn
17TH 1 Viên An Đôngth1vienandong.ngochien.edu.vn
18TH 2 Viên An Đôngth2vienandong.ngochien.edu.vn
19TH 3 Viên An Đôngth3vienandong.ngochien.edu.vn
20THCS Viên An Đôngthcsvienandong.ngochien.edu.vn
21MG Viên Anmgvienan.ngochien.edu.vn
22TH 1 Viên Anth1vienan.ngochien.edu.vn
23TH 2 Viên Anth2vienan.ngochien.edu.vn
24TH 4 Viên Anth4vienan.ngochien.edu.vn
25MG Đất Mũimgdatmui.ngochien.edu.vn
26TH 1 Đất Mũith1datmui.ngochien.edu.vn
27TH 2 Đất Mũith2datmui.ngochien.edu.vn
28TH 3 Đất Mũith3datmui.ngochien.edu.vn
29THCS Đất Mũithcsdatmui.ngochien.edu.vn
30THCS Khai Longthcskhailong.ngochien.edu.vn
31THPT Ngọc Hiểnthptngochien.sgdcamau.edu.vn
32THPT Viên Anthptvienan.sgdcamau.edu.vn

 

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ KỸ THUẬT: 0966.77.99.22

Bài viết liên quan