• KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020
    | Trường Tiểu học 3 xã Viên An Đông | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020CHỦ ĐIỂN NĂM HỌC “THẦY MẪU MỰC, SÁNG TẠO; TRÒ CHĂM NGOAN HỌC GIỎI” PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG NĂM HỌC 2019 – 2020 “CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ” A. CÁC  CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCHCăn cứ vào kế ...
  • KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG LỚP NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
    | Trường Tiểu học 3 xã Viên An Đông | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
    PHẦN I MỞ ĐẦUTrường Tiểu học 3 Viên An Đông được thành lập ngày 01 tháng 09 năm  1999. Từ đó đến nay không ngừng phát triển trường đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn hóa giáo dục, xã hội của địa phương, nhà trường luôn trú trọng xây dựng và ...